7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ποσότητα
Φοιτητές €5,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μέλη ΕΕΔΣΑ €15,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μη-Μέλη ΕΕΔΣΑ €30,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


7o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA)

«Επιτάχυνση της Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία  - Ευκαιρίες & Κίνδυνοι»

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022 στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΕΔΣΑ, ως επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, εθνικό μέλος της ISWA με πάνω από 550 μέλη από όλους τους τομείς δραστηριότητας, που σχετίζονται με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, διοργανώνει το εν λόγω Συνέδριο, στο οποίο προβλέπεται να συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις πρωτοβουλίες και δράσεις επιτάχυνσης της μετάβασης στην κυκλική Οικονομία, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης, τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κυκλική Οικονομία και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων


Πότε;

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 9:00 πμ
-
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022


Πού;

National Technical University of Athens
Patission Str.
106 82 Athens
Attica,Greece


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη